Tải xuống

Tất cả các phần mềm dưới đây đều miễn phí, nhằm hỗ trợ trong quá trình sử dụng các phần mềm, Khóa huấn luyện của Bigtop.

1. Mindmap Online – Sáng tạo ý tưởng nhanh và chia sẻ tức thời:

http://bit.ly/mindmapvn

2. Hướng dẫn quay lại màn hình của mình

3. Điều khiển máy tính khác

Đối với máy Macbook:

Teamviewer: Giúp hỗ trợ Online nhanh hơn. Máy tính này có thể điều khiển máy tính khác

https://www.teamviewer.com/vi/download/mac/

Đối với Laptop cài Window:

http://ultraviewer.net/vi/download.html

4. Viber/Zalo: Giúp nói chuyện qua mạng miễn phí (Nên cài trên cả di động và máy tính)

Viber: http://www.viber.com/vi/

Zalo, Messenger, Skype… Tất cả trong một phần mềm: https://allinone.im/