Tải xuống

Tất cả các phần mềm dưới đây đều miễn phí, nhằm hỗ trợ trong quá trình sử dụng BigSEO, bạn hãy tải xuống máy nhé:

 

Mindmap Online – Sáng tạo ý tưởng nhanh và chia sẻ tức thời:

http://bit.ly/mindmapvn

Hướng dẫn quay lại màn hình của mình

 

Teamviewer: Giúp hỗ trợ Online nhanh hơn. Máy tính này có thể điều khiển máy tính khác

https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_vi.exe

 

Viber/Zalo: Giúp nói chuyện qua mạng miễn phí (Nên cài trên cả di động và máy tính)

Viber: http://www.viber.com/vi/

Zalo: https://zaloapp.com/