Danh sách tài khoản Thanh toán (Trụ sở chính)

Chủ tài khoản: Hoàng Thành Trung

Khi nộp tiền, Quý khách vui lòng điền thông tin theo mẫu sau:

[email của bạn] thanh toán đơn hàng [mã đơn hàng]

Ví dụ: trunght@bigtop.vn thanh toán đơn hàng DH12345

[awesome_pricing_tbl id=2]