Cách xóa, đăng xuất tài khoản Microsoft trên các thiết bị khác

Khi bạn đăng nhập vào thiết bị Windows bằng tài khoản Microsoft của mình, thiết bị đó sẽ được thêm vào tài khoản online Microsoft, trong các thiết bị.

Tài khoản Microsoft là tài khoản bạn sử dụng để truy cập vào nhiều thiết bị và dịch vụ của Microsoft, bao gồm đăng nhập vào Skype, Outlook.com, OneDrive , v.v. Bạn cũng có thể quản lý và kiểm soát tài khoản của mình từ một trang tổng quan online.

Sau khi thiết bị được thêm vào hồ sơ tài khoản Microsoft, thiết bị sẽ tự động được bao gồm các tính năng của Windows như chia sẻ trải nghiệm , chia sẻ ứng dụng trên các thiết bị , tìm thiết bị của tôi và nhiều tính năng khác.

Nếu bạn không sử dụng một thiết bị nhưng nó vẫn xuất hiện trong danh sách thiết bị, thì dưới đây là cách xóa thiết bị đó.

Cách xóa, đăng xuất tài khoản Microsoft trên các thiết bị khác

Như đã đề cập ở trên, khi bạn đăng nhập vào thiết bị Windows bằng tài khoản Microsoft của mình, thiết bị đó sẽ được thêm vào tài khoản online Microsoft, trong thiết bị.

Dưới đây là cách xóa một thiết bị không còn cần thiết khỏi tài khoản online của Microsoft.

  • Truy cập account.microsoft.com/devices , đăng nhập và tìm thiết bị bạn muốn xóa.
  • Chọn  Show details  để xem thông tin cho thiết bị đó.
chi tiết mở rộng tài khoản microsoft
  • Dưới tên thiết bị, chọn More actions Remove .
tài khoản microsoft mở rộng loại bỏ thiết bị
  • Xem lại chi tiết thiết bị, chọn hộp kiểm,  I’m ready to remove this device , sau đó chọn  m.

Nếu bạn muốn xóa thiết bị cho con cái trong gia đình mình, hãy yêu cầu con bạn đăng nhập vào  account.microsoft.com/devices , sau đó làm theo các hướng dẫn tương tự.

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Nếu bạn cần Báo giá đăng ký lên BigTOP thì hãy tìm trên Google

bằng từ khóa “Đăng bài trên BigTOP”

BigTOP
Logo