Cách đặt lại mã pin xác thực 2 bước WhatsApp

Hầu hết các ứng dụng trên thiết bị iPhone hoặc Android đều có thể reset lại như khi mới mua máy mà không cần nỗ lực nhiều. Đây là một thực tế khá phổ biến nếu bạn thường xuyên chuyển đổi giữa các thiết bị, nhưng trong trường hợp của WhatsApp, cài đặt lại ứng dụng sẽ không dễ dàng. Nếu bạn đang cài đặt một bản sao mới của WhatsApp trên một thiết bị, bạn cần đăng nhập bằng số điện thoại của mình và sau đó vượt qua một lớp bảo mật khác để có thể lấy lại quyền truy cập vào tài khoản WhatsApp của mình.

Lớp bảo mật bổ sung này được WhatsApp gọi là ‘Two-step Verification’ – “xác minh hai bước” và nó hoạt động như mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản WhatsApp. Điều này rất hữu ích để bảo vệ tài khoản khi thẻ SIM bị đánh cắp để không ai ngoại trừ bạn có thể truy cập vào hồ sơ WhatsApp.

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ cố gắng khám phá tất cả về tùy chọn xác minh hai bước của WhatsApp và cách bạn có thể đặt lại tùy chọn này trên thiết bị của mình.

Mã PIN xác minh hai bước trên WhatsApp là gì?

Giống như các ứng dụng khác trên điện thoại, WhatsApp không cho phép bạn có mật khẩu mà bạn có thể sử dụng để đăng nhập vào tài khoản của mình. Tuy nhiên, để bảo vệ tài khoản khỏi những lần người lạ cố tình đăng nhập, dịch vụ cung cấp tính năng xác minh hai bước. Tính năng tùy chọn này cho phép bạn thêm một lớp bảo mật bổ sung vào tài khoản WhatsApp của mình bằng cách cho phép bạn đặt mã PIN số gồm 6 chữ số, điều này sẽ cho phép bạn có quyền truy cập vào tài khoản của mình trong trường hợp WhatsApp bị xóa khỏi thiết bị.

Với xác minh hai bước, bất kỳ nỗ lực nào để truy cập tài khoản bằng cách sử dụng thẻ SIM sẽ vô ích trừ khi người khác nhập mã PIN xác minh hai bước gồm 6 chữ số. Trên thực tế, WhatsApp sẽ thường xuyên nhắc bạn nhập mã pin gồm 6 chữ số này để giúp bạn ghi nhớ mã pin của mình.

Xác minh hai bước hoạt động như thế nào?

Để hiểu cách xác minh hai bước hoạt động và tại sao cần xác minh, chúng ta hãy thử thêm ngữ cảnh đằng sau sự cần thiết của tính năng này.

Giả sử tài khoản chưa bật xác minh hai bước. Giờ đây, nếu ai đó có quyền truy cập thực tế vào điện thoại hoặc SIM mà bạn không biết, thì họ cũng có thể đăng ký và truy cập tài khoản WhatsApp bằng cách thiết lập tài khoản đó trên một thiết bị khác.

Nếu trước đây bạn đã xóa WhatsApp khỏi thiết bị của mình, bạn sẽ không bao giờ biết về hoạt động đó trừ khi bạn cố gắng sử dụng lại WhatsApp trên điện thoại của mình. Vì xác minh duy nhất cần thiết để sử dụng tài khoản WhatsApp có thể được thực hiện bằng thẻ SIM, đột nhiên tài khoản dường như không an toàn như bình thường.

Đây là lúc nhu cầu xác minh hai bước trên WhatsApp xuất hiện. Sau khi được thiết lập đúng cách, bất kỳ ai cố gắng truy cập tài khoản WhatsApp trên một thiết bị khác sẽ phải nhập mã PIN 6 chữ số này để vượt qua quá trình đăng ký. Nếu không có mã này, bất kỳ nỗ lực nào để truy cập vào tài khoản sẽ trở nên vô ích.

Nếu bạn chưa thiết lập xác minh hai bước trên WhatsApp, phần sau sẽ giải thích cách bạn có thể bật tính năng này cho tài khoản của mình. 

Xác minh hai bước WhatsApp: Thay đổi mã PIN so với Đặt lại mã PIN

Khi bật xác minh hai bước cho tài khoản WhatsApp của mình, bạn chọn mã số gồm 6 chữ số sẽ được đặt làm mã PIN xác minh của mình. Mã PIN này đảm bảo tài khoản chỉ có bạn và không ai khác có thể truy cập được. Tuy nhiên, mã PIN này có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào nếu bạn tiếp tục có quyền truy cập vào tài khoản WhatsApp trên thiết bị của mình. Bạn có thể thay đổi mã PIN xác minh trong ứng dụng WhatsApp miễn là tài khoản còn hoạt động. 

Khi gỡ cài đặt WhatsApp trên điện thoại của mình hoặc cài đặt lại khi chuyển sang thiết bị khác, bạn có thể nhập mã PIN xác minh để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản WhatsApp của mình. Trong trường hợp, bạn không nhớ mã PIN này, bạn sẽ phải đặt lại. Khi mã PIN xác minh hai bước, tùy chọn xác minh hai bước sẽ bị vô hiệu hóa trên tài khoản và bạn sẽ phải bật lại nó bằng cách làm theo hướng dẫn bên trong ” Cách thiết lập mã PIN xác minh hai bước trên WhatsApp “. 

Cách thay đổi mã PIN xác minh hai bước

Nếu đang sử dụng WhatsApp trên điện thoại của mình, bạn có thể thay đổi mã PIN xác minh hai bước của mình bất kỳ lúc nào. Đối với điều đó, hãy mở ứng dụng WhatsApp trên iOS hoặc Android và truy cập màn hình Cài đặt của ứng dụng bằng cách nhấn vào tab Cài đặt từ dưới cùng (trên iOS) hoặc bằng cách đi tới biểu tượng 3 chấm > Cài đặt (trên Android).

Bên trong Cài đặt, chọn Tài khoản .

Trên màn hình tiếp theo, chọn Xác minh hai bước .

Trên màn hình này, chọn Thay đổi mã PIN .

Nhập mã PIN mới gồm sáu chữ số và nhấn vào Tiếp theo .

Cuối cùng, xác nhận mã pin để hoàn tất thay đổi.

Chờ WhatsApp thay đổi mã PIN.

Mã pin xác minh hai bước hiện đã được thay đổi.

Cách đặt lại mã PIN xác minh hai bước trên WhatsApp

Nếu bạn đang cài đặt WhatsApp sau khi xóa nó trước đó hoặc chuyển sang điện thoại mới, bạn có thể gặp phải màn hình xác minh hai bước nếu trước đây bạn đã bật tính năng này. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể được nhắc nhập mã PIN xác minh gồm 6 chữ số của mình để vượt qua quy trình đăng ký và có quyền truy cập vào tài khoản WhatsApp.

Trong trường hợp bạn không nhớ mã PIN này, cách duy nhất để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản WhatsApp là đặt lại mã PIN xác minh. Tuy nhiên, quá trình đặt lại mã PIN xác minh hai bước WhatsApp khác nhau tùy thuộc vào việc bạn có thiết lập tính năng xác minh hai bước với địa chỉ email khôi phục hay không. 

Do đó, bạn có thể làm theo một trong các phương pháp được liệt kê bên dưới để đặt lại mã PIN xác minh hai bước của mình trên WhatsApp. 

  1. Với email khôi phục : Dành cho người dùng đã cung cấp địa chỉ email trong khi thiết lập xác minh hai bước trên tài khoản của họ.
  2. Không có email khôi phục : Đối với những người dùng đã bỏ qua tùy chọn địa chỉ email trong khi thiết lập xác minh hai bước trên tài khoản của họ.

Đặt lại mã PIN chỉ hoạt động khi bạn cài đặt lại WhatsApp trên một thiết bị và bạn sẽ không thể thực hiện việc này nếu hiện bạn đang sử dụng nó trên một thiết bị. 

Phương pháp 1: Với email khôi phục

Nếu bạn đã cung cấp địa chỉ email của mình làm email khôi phục khi thiết lập xác minh hai bước trên WhatsApp, bạn có thể sử dụng phương pháp này để đặt lại mã PIN xác minh hai bước, miễn là bạn vẫn có quyền truy cập vào địa chỉ email mà bạn đã chỉ định trước đó. Để đặt lại mã PIN xác minh hai bước, hãy mở  ứng dụng WhatsApp trên iOS hoặc Android. Khi màn hình chào mừng của ứng dụng tải, hãy nhấn vào  Đồng ý & Tiếp tục .

Bây giờ, hãy nhập số điện thoại và nhấn vào Xong  ở góc trên cùng bên phải. 

Bên trong màn hình Xác minh hai bước, nhấn vào Quên mã pin? .

Trong lời nhắc xuất hiện, hãy chọn Gửi Email .

Lưu ý : Tùy chọn này sẽ chỉ khả dụng nếu mã pin Xác minh hai bước được đặt bằng địa chỉ email.

Bây giờ, hãy mở email mà bạn đã sử dụng cho Xác minh hai bước của WhatsApp và kiểm tra xem có bất kỳ email nào gần đây do WhatsApp gửi hay không.

Nhấn vào liên kết đặt lại mà WhatsApp sẽ cung cấp trong email này.

Trong một trang web mở ra, hãy nhấn vào Xác nhận để đặt lại mã PIN xác minh hai bước.

Lưu ý : Thao tác này sẽ tắt xác minh hai bước cho tài khoản WhatsApp.

xác minh hai bước hiện sẽ bị vô hiệu hóa cho tài khoản WhatsApp.

Bây giờ, quay lại ứng dụng WhatsApp và tiếp tục thiết lập tài khoản bằng các hướng dẫn trên màn hình. Chỉ khi bạn đặt lại mã PIN xác minh hai bước, bạn mới có thể khôi phục lịch sử trò chuyện của mình.

Từ đây, bạn có thể định cấu hình WhatsApp để truy cập danh bạ của mình, đặt ảnh hồ sơ và thêm tên như bạn thường làm. Đó là nó. Bây giờ bạn có thể truy cập lại WhatsApp. Nếu muốn bật lại mã PIN xác minh hai bước, bạn có thể cần làm theo các bước mà chúng tôi đã liệt kê trong phần “ Cách thiết lập mã PIN xác minh hai bước trên WhatsApp ” ở trên. 

Phương pháp 2: Không có email khôi phục

Trong trường hợp bạn chưa bao giờ cung cấp địa chỉ email khôi phục khi bật tính năng xác minh hai bước trên WhatsApp, bạn vẫn có thể lấy lại quyền truy cập vào tài khoản WhatsApp của mình nhưng bạn có thể cần phải chờ đợi 7 ngày để có thể làm như vậy. Để đặt lại mã PIN xác minh hai bước mà không cần email khôi phục, hãy mở  ứng dụng WhatsApp trên iOS hoặc Android. Khi màn hình chào mừng của ứng dụng tải, hãy nhấn vào  Đồng ý & Tiếp tục .

Bây giờ, hãy nhập số điện thoại và nhấn vào Xong  ở góc trên cùng bên phải. 

Bên trong màn hình Xác minh hai bước, nhấn vào Quên mã pin? .

Vì bạn không cung cấp địa chỉ email trong khi thiết lập mã pin xác minh hai bước, bạn sẽ được yêu cầu đợi ít nhất 7 ngày cho đến khi bạn có thể đặt lại mã pin và truy cập lại vào tài khoản WhatsApp của mình.

Sau khoảng thời gian 7 ngày, bạn có thể mở ứng dụng WhatsApp và làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập vào tài khoản bằng số điện thoại. Tại đây, hãy nhập số điện thoại và nhấn vào Xong .

Bây giờ, trong màn hình Xác minh hai bước, hãy nhấn vào Quên mã PIN? > Đặt lại .

Bây giờ bạn sẽ có thể khôi phục lịch sử trò chuyện của mình bằng cách nhấn vào Khôi phục Lịch sử trò chuyện . Nếu không muốn, bạn có thể nhấn vào Bỏ qua để tránh khôi phục các cuộc trò chuyện trước đó của mình.

Từ đây, bạn có thể định cấu hình WhatsApp để truy cập danh bạ của mình, đặt ảnh hồ sơ và thêm tên như bạn thường làm. Nếu muốn bật lại mã PIN xác minh hai bước, bạn có thể cần làm theo các bước mà chúng tôi đã liệt kê trong phần “ Cách thiết lập mã PIN xác minh hai bước trên WhatsApp ” ở trên. 

Cách chỉnh sửa cài đặt xác minh hai bước

Bên cạnh việc cho phép bạn đặt lại cài đặt xác minh hai bước, WhatsApp cũng cung cấp cho bạn các tùy chọn để thay đổi địa chỉ email mà bạn sử dụng để xác minh hoặc tắt hoàn toàn tính năng xác minh hai bước cho tài khoản WhatsApp. Bạn có thể quản lý cài đặt xác minh hai bước này cho tài khoản WhatsApp của mình bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới. 

Tắt xác minh hai bước trên WhatsApp

Nếu bạn không còn muốn sử dụng xác minh hai bước khi đăng nhập vào WhatsApp, bạn có thể vô hiệu hóa nó vĩnh viễn. Đối với điều đó, hãy mở ứng dụng WhatsApp trên iOS hoặc Android và truy cập màn hình Cài đặt của ứng dụng bằng cách nhấn vào tab Cài đặt từ dưới cùng (trên iOS) hoặc bằng cách đi tới biểu tượng 3 chấm > Cài đặt (trên Android).

Bên trong Cài đặt, chọn Tài khoản .

Tại đây, hãy nhấn vào Xác minh hai bước .

Trên màn hình này, chọn Tắt .

Trong lời nhắc xuất hiện, hãy chọn Tắt một lần nữa để xác nhận hành động.

Xác minh hai bước hiện đã bị vô hiệu hóa cho tài khoản WhatsApp.

Lưu ý : Nếu bạn muốn biết cách bật xác minh hai bước, hãy tham khảo phần ‘ Cách thiết lập mã pin xác minh hai bước trên WhatsApp ‘ trong chính bài viết này.

Thêm hoặc thay đổi email khôi phục

Nếu bạn không còn sử dụng địa chỉ email mà bạn đã sử dụng cho mục đích khôi phục của WhatsApp và bạn muốn thay đổi địa chỉ đó, WhatsApp cho phép bạn thêm địa chỉ email mới khi bạn có thể cần đặt lại mã PIN xác minh hai bước của mình. Để làm điều đó, hãy mở ứng dụng WhatsApp trên iOS hoặc Android và truy cập màn hình Cài đặt của ứng dụng bằng cách nhấn vào tab Cài đặt từ dưới cùng (trên iOS) hoặc bằng cách đi tới biểu tượng 3 chấm > Cài đặt (trên Android).

Bên trong Cài đặt, chọn Tài khoản .

Tại đây, hãy nhấn vào Xác minh hai bước .

Để thêm email khôi phục, hãy chọn Thêm địa chỉ email .

Tuy nhiên, nếu xác minh hai bước đã có địa chỉ email khôi phục, thay vào đó, bạn sẽ thấy tùy chọn ‘Thay đổi Địa chỉ Email’. Nhấn vào tùy chọn này nếu bạn muốn thay đổi email khôi phục của mình.

Bây giờ, hãy nhập địa chỉ email khôi phục mới và nhấn vào Tiếp theo .

Xác nhận email khôi phục và nhấn vào Xong .

Đó là nó. Email khôi phục mới hiện đã được thêm vào xác minh hai bước cho tài khoản WhatsApp.

Cách thiết lập mã PIN xác minh hai bước trên WhatsApp

Trong trường hợp chưa bật, bạn có thể thiết lập tính năng xác minh hai bước trên tài khoản WhatsApp của mình bằng cách làm theo các bước bên dưới. Người dùng có thể bật xác minh hai bước trên WhatsApp bằng hai phương pháp: một là thêm email khôi phục và phương pháp kia thì không.

Phương pháp 1: Với email khôi phục

Mở ứng dụng WhatsApp trên iOS hoặc Android và truy cập màn hình Cài đặt của ứng dụng bằng cách nhấn vào tab Cài đặt từ dưới cùng (trên iOS) hoặc bằng cách đi tới biểu tượng 3 chấm > Cài đặt (trên Android).

Bên trong Cài đặt, chọn Tài khoản .

Trên màn hình tiếp theo, chọn Xác minh hai bước .

Trên màn hình này, chạm vào Bật .

Nhập mã số gồm 6 chữ số mà bạn chọn để đặt nó làm mã PIN xác minh hai bước.

Xác nhận mã PIN bằng cách nhập lại mã gồm 6 chữ số một lần nữa.

Bây giờ, bạn có thể thêm email khôi phục vào xác minh hai bước bằng cách nhập địa chỉ email của mình vào hộp văn bản Email và nhấn vào Tiếp theo ở góc trên cùng bên phải.

Lưu ý : Bạn luôn có thể thêm hoặc thay đổi email khôi phục bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Xác nhận địa chỉ email bằng cách nhập lại và sau đó nhấn vào Xong .

WhatsApp hiện sẽ hiển thị rằng xác minh hai bước đã được bật cho tài khoản và bạn sẽ cần nhập mã PIN của mình mỗi khi cài đặt lại WhatsApp trên điện thoại của mình hoặc khi bạn chuyển đổi thiết bị trong tương lai. 

Phương pháp 2: Không có email khôi phục

Mở ứng dụng WhatsApp trên iOS hoặc Android và truy cập màn hình Cài đặt của ứng dụng bằng cách nhấn vào tab Cài đặt từ dưới cùng (trên iOS) hoặc bằng cách đi tới biểu tượng 3 chấm > Cài đặt (trên Android).

Bên trong Cài đặt, chọn Tài khoản .

Trên màn hình tiếp theo, chọn Xác minh hai bước .

Trên màn hình này, chạm vào Bật .

Nhập mã số gồm 6 chữ số mà bạn chọn để đặt nó làm mã PIN xác minh hai bước.

Xác nhận mã PIN bằng cách nhập lại mã gồm 6 chữ số một lần nữa.

Để tránh thêm email khôi phục, hãy nhấn vào Bỏ qua .

Lưu ý : Bạn luôn có thể thêm email khôi phục bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Trong lời nhắc xuất hiện, hãy chọn Bỏ qua email .

xác minh hai bước hiện sẽ được thiết lập trên tài khoản WhatsApp.

Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khi đặt lại mã pin xác minh hai bước trên WhatsApp và xử lý tính năng này trên WhatsApp nói chung. Nó cũng sẽ giúp bạn bắt kịp với hoạt động của các biện pháp bảo mật và quyền riêng tư của WhatsApp.

Tôi có thể thêm thư khôi phục sau khi thiết lập mã pin xác minh hai bước mà không cần email không?

. Bạn có thể thêm email khôi phục nếu trong khi thiết lập xác minh hai bước trên tài khoản WhatsApp, bạn đã bỏ qua tùy chọn thêm email khôi phục. Bạn thậm chí có thể thay đổi mã pin của mình hoặc bật / tắt tính năng này bất cứ lúc nào bạn muốn. 

Bạn có thể thay đổi mã pin xác minh hai bước từ ứng dụng WhatsApp trên máy tính để bàn không?

Không . Ứng dụng WhatsApp trên máy tính để bàn không có tùy chọn để khám phá tính năng xác minh hai bước. Mặc dù tính năng này sẽ ảnh hưởng đến ứng dụng WhatsApp trên máy tính như nhau, nhưng bạn chỉ có thể quản lý nó từ ứng dụng WhatsApp dành cho thiết bị di động.

Tôi có thể thay đổi Số chữ số trong mã pin không?

Không . Bạn không thể thay đổi số không. trong số các chữ số cho mã pin xác minh hai bước. Trong khi mã pin 4 chữ số có thể tạo ra 10.000 kết hợp khác nhau, thì ghim 6 chữ số là một lựa chọn an toàn hơn và có thể tạo ra một triệu kết hợp mã pin. Do đó, vốn dĩ sử dụng mã pin 6 chữ số sẽ an toàn hơn.

Bạn có thể đăng ký lại WhatsApp mà không cần bật xác minh không?

. Nếu xác minh hai bước không được bật trên tài khoản WhatsApp, bạn có thể chỉ cần đăng ký bằng cách sử dụng xác minh số điện thoại.

Chúng tôi hy vọng bài đăng này đã giúp bạn dễ dàng đặt lại mã pin xác minh hai bước trên WhatsApp. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào hoặc có thêm bất kỳ câu hỏi nào cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng phần nhận xét bên dưới.

Xem thêm về:

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Nếu bạn cần Báo giá đăng ký lên BigTOP thì hãy tìm trên Google

bằng từ khóa “Đăng bài trên BigTOP”

BigTOP
Logo