Cách nhắc nhở đọc lại email trên iPhone bằng tính năng Remind Me có trong iOS 16

iOS 16 có rất nhiều tính năng hay ho để cung cấp cho người dùng iPhone bao gồm Màn hình khóa được cải tiến , các cách mới để thay đổi chế độ Focus, chỉnh sửa và hủy dán văn bản bên trong Tin nhắn , v.v. Ứng dụng Mail của Apple cũng nhận được rất nhiều cải tiến, trong đó đáng chú ý nhất là khả năng đánh dấu email là Remind Me’ – “Nhắc tôi” để bạn có thể quay lại đọc thư cũ hơn vào thời điểm bạn muốn.

Trong bài đăng này, Saohaivuong.com sẽ giải thích tất cả về tùy chọn Nhắc tôi này và cách bạn có thể sử dụng nó bên trong Apple Mail trên iOS 16.

Nhắc tôi trong Apple Mail trên iOS 16 là gì?

Tùy chọn Nhắc tôi bên trong Apple Mail trên iOS 16 cho phép người dùng đánh dấu tin nhắn bên trong ứng dụng để sử dụng sau. Khi bạn đánh dấu một email là “Nhắc tôi”, ứng dụng Thư sẽ nhắc bạn quay lại email này sau. 

Bạn có thể chọn được nhắc về email sau một giờ, lúc 9:00 tối cùng ngày hoặc lúc 8:00 sáng ngày hôm sau. Ứng dụng Thư cũng sẽ cho phép bạn chọn ngày và giờ bạn chọn để đặt thời gian tùy chỉnh khi bạn muốn được nhắc về thư bạn đã nhận. Khi đến thời điểm đã chọn, tin nhắn đã chọn sẽ xuất hiện ở đầu hộp thư đến của bạn.

Nhắc tôi trên Apple Mail có lợi cho những bạn nhận được rất nhiều email hàng ngày và thường quên đọc hoặc trả lời chúng sau đó. Với tính năng này, Apple giúp thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm các email mà bạn có thể không có thời gian và bạn có thể sắp xếp hộp thư đến của mình bằng các email mới một cách dễ dàng. 

Điều gì xảy ra khi bạn sử dụng Nhắc tôi trên Apple Mail?

Khi bạn đánh dấu một email là Nhắc tôi, email đã chọn sẽ vẫn ở trong hộp thư đến của bạn nhưng để giúp bạn phân biệt nó với các thư khác trong hộp thư đến của mình, email này sẽ được đánh dấu bằng biểu tượng đồng hồ ở bên phải. Bạn cũng sẽ thấy thời gian bạn chọn cho thông báo được nhắc trong mỗi email này.

Tùy thuộc vào ngày và giờ bạn đã định cấu hình nó, bạn có thể thấy bất kỳ nhãn nào sau đây xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của email đã chọn trong hộp thư đến của bạn:

  • Hôm nay lúc <time>
  • Ngày mai lúc <time>
  • <Ngày> lúc <giờ>

Ngoài việc hiển thị trong hộp thư đến của bạn, những email này cũng sẽ có thể truy cập được bên trong hộp thư mới có nhãn “Nhắc tôi” trên Apple Mail. Hộp thư Nhắc tôi sẽ xuất hiện bên dưới hộp thư VIP và sẽ hiển thị khi bạn có ít nhất một email được đánh dấu là Nhắc tôi. 

Bạn cũng sẽ được thông báo về các tin nhắn bạn đã đánh dấu là “Nhắc tôi” trong Trung tâm thông báo hoặc dưới dạng biểu ngữ ở trên cùng. Thông báo sẽ hiển thị biểu ngữ “Nhắc tôi” ở trên cùng để làm nổi bật chính nó trong số các cảnh báo khác từ ứng dụng Thư. 

Email được đánh dấu là “Nhắc tôi” sẽ được gửi đến hộp thư Nhắc tôi bên trong ứng dụng Thư và cũng sẽ tiếp tục hiển thị bên trong hộp thư đến của bạn để dễ dàng truy cập. Bạn không nhất thiết phải đợi cảnh báo Nhắc tôi để truy cập sớm vào những email này vì bạn có thể mở chúng ngay cả trước thời gian đã định từ hộp thư đến hoặc hộp thư Nhắc tôi. 

Cách dùng tính năng nhắc nhở ‘Remind Me’ trên iPhone iOS 16

Lưu ý : iPhone của bạn cần chạy iOS 16 để tính năng này hoạt động. 

Bạn có thể sử dụng tính năng ‘Nhắc tôi’ bên trong Thư theo ba cách khác nhau, hai trong số đó sử dụng cử chỉ vuốt và một trong một email đã mở. 

Phương pháp # 1: Bằng cách vuốt sang phải trên một tin nhắn

Cách dễ nhất để đánh dấu một email bên trong ứng dụng Thư là vuốt sang phải trên đó. Trước khi bạn làm điều đó, hãy mở ứng dụng Thư trên iPhone của bạn. 

Khi ứng dụng Thư khởi chạy, hãy tìm thư bạn muốn đánh dấu là Nhắc tôi và vuốt sang phải trên đó để hiển thị các tùy chọn bổ sung. 

Khi các tùy chọn khác xuất hiện, hãy nhấn vào Nhắc tôi ở phía bên trái của tin nhắn. 

Trong menu mục bổ sung hiển thị, hãy chọn thời gian bạn muốn được nhắc về tin nhắn đã chọn. Bạn có thể chọn từ các tùy chọn đặt trước như  Nhắc tôi sau 1 giờ , Nhắc tôi tối nay và Nhắc tôi  ngày mai . Nếu bạn muốn ứng dụng Thư nhắc bạn vào một thời điểm tùy chỉnh mà bạn chọn, hãy nhấn vào Nhắc tôi sau . 

Trong màn hình Nhắc tôi, hãy chọn ngày bạn muốn được nhắc về tin nhắn.

Để chọn thời gian ưa thích của bạn cho một ngày cụ thể, hãy bật nút chuyển đổi Thời gian bên dưới và đặt thời gian của bạn cho phù hợp. 

Sau khi bạn đã tùy chỉnh ngày và giờ được nhắc, hãy nhấn vào Xong ở góc trên cùng bên phải. 

Thư đã chọn bây giờ sẽ biến mất khỏi hộp thư đến của bạn và bạn sẽ được nhắc về nó vào thời điểm bạn đã chọn. 

Phương pháp # 2: Bằng cách vuốt sang trái trên một tin nhắn

Bạn cũng có thể đánh dấu các thư trong hộp thư của mình bằng cách vuốt chúng sang phía bên kia. Đối với điều này, hãy mở ứng dụng Thư trên iPhone của bạn. 

Khi ứng dụng Thư mở ra, bạn sẽ dễ dàng xem tất cả các thư trong Hộp thư đến của mình. Tìm tin nhắn bạn muốn được nhắc và vuốt nó sang trái. 

Điều này sẽ hiển thị các tùy chọn bổ sung ở phía bên phải của thư đã chọn. Tại đây, hãy nhấn vào Thêm . 

Trong menu bật lên xuất hiện, cuộn xuống và chọn Nhắc tôi . 

Trong menu mục bổ sung hiển thị, hãy chọn thời gian bạn muốn được nhắc về tin nhắn đã chọn. Bạn có thể chọn từ các tùy chọn đặt trước như Nhắc tôi sau 1 giờ , Nhắc tôi  tối nay và Nhắc tôi  ngày mai . Nếu bạn muốn ứng dụng Thư nhắc bạn vào một thời điểm tùy chỉnh mà bạn chọn, hãy nhấn vào Nhắc tôi sau . 

Trong màn hình Nhắc tôi, hãy chọn ngày bạn muốn được nhắc về tin nhắn.

Để chọn thời gian ưa thích của bạn cho một ngày cụ thể, hãy bật nút chuyển đổi Thời gian bên dưới và đặt thời gian của bạn cho phù hợp. 

Sau khi bạn đã tùy chỉnh ngày và giờ được nhắc, hãy nhấn vào Xong ở góc trên cùng bên phải. 

Thư đã chọn bây giờ sẽ biến mất khỏi hộp thư đến của bạn và bạn sẽ được nhắc về nó vào thời điểm bạn đã chọn.

Phương pháp # 3: Sử dụng nút Trả lời trên một email đã mở

Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn Nhắc tôi khi bạn mở một tin nhắn mới từ hộp thư đến của mình trên Apple Mail. Để làm được điều đó, hãy mở ứng dụng Thư trên iPhone của bạn. 

Khi ứng dụng mở ra, hãy chọn một email từ hộp thư đến của bạn để mở nó. 

Khi email đã chọn mở ra, hãy nhấn vào nút Trả lời (được đánh dấu bằng biểu tượng hướng về bên trái) từ thanh công cụ dưới cùng.

Trong danh sách các tùy chọn xuất hiện, chạm vào Nhắc tôi . 

Trong menu mục bổ sung hiển thị, hãy chọn thời gian bạn muốn được nhắc về tin nhắn đã chọn. Bạn có thể chọn từ các tùy chọn đặt trước như Nhắc tôi sau 1 giờ , Nhắc tôi  tối nay và Nhắc tôi  ngày mai . Nếu bạn muốn ứng dụng Thư nhắc bạn vào một thời điểm tùy chỉnh mà bạn chọn, hãy nhấn vào Nhắc tôi sau . 

Trong màn hình Nhắc tôi, hãy chọn ngày bạn muốn được nhắc về tin nhắn.

Để chọn thời gian ưa thích của bạn cho một ngày cụ thể, hãy bật nút chuyển đổi Thời gian bên dưới và đặt thời gian của bạn cho phù hợp. 

Sau khi bạn đã tùy chỉnh ngày và giờ được nhắc, hãy nhấn vào Xong ở góc trên cùng bên phải. 

Tin nhắn đã chọn bây giờ sẽ được đánh dấu là Nhắc tôi bên trong Apple Mail.

Cách tìm và xóa thư bạn đã đánh dấu là “Nhắc tôi” trên Thư

Khi bạn đánh dấu một thư bên trong ứng dụng Thư là “Nhắc tôi”, thư đã chọn sẽ nằm trong hộp thư đến của bạn nhưng cũng có thể được truy cập trong hộp thư “Nhắc tôi” riêng biệt. Điều này có nghĩa là, có hai cách bạn có thể tìm và xóa email Nhắc tôi trên Apple Mail. 

Phương pháp # 1: Từ hộp thư đến Thư của bạn

Vì các thư bạn đánh dấu để sau này vẫn còn trong hộp thư đến của bạn, bạn có thể dễ dàng xóa chúng khỏi Remind Me khỏi chính thư mục hộp thư đến của mình. Điều này có thể hữu ích nếu bạn chỉ đánh dấu một vài email trong Remind Me, vì vậy việc truy cập chúng trực tiếp bên trong hộp thư đến là điều rõ ràng nhất cần làm. Để tìm email Nhắc tôi từ hộp thư đến của bạn, hãy mở ứng dụng Thư trên iPhone của bạn. 

Khi ứng dụng mở ra, bạn sẽ có thể xem các email mà bạn đã gửi cho Nhắc tôi vì chúng sẽ được đánh dấu bằng biểu tượng đồng hồ ở phía bên phải cùng với thời gian đã chọn mà bạn đã đặt để được nhắc. Để xóa email khỏi Nhắc tôi trong hộp thư đến Thư của bạn, hãy vuốt email đó sang phải.

Khi nhiều tùy chọn hơn được tiết lộ, hãy nhấn vào Nhắc tôi ở bên trái.

Bây giờ bạn sẽ thấy màn hình Nhắc tôi hiển thị ngày và giờ đã chọn mà bạn đã đặt trước đó để email xuất hiện lại. Để xóa email này khỏi Nhắc tôi, hãy nhấn vào Xóa lời nhắc ở dưới cùng. 

Ứng dụng Thư bây giờ sẽ xóa email đã chọn khỏi Nhắc tôi và bạn sẽ không còn thấy email này được đánh dấu bằng biểu tượng đồng hồ nữa. 

Phương pháp # 2: Từ hộp thư Nhắc tôi

Phương pháp trên có thể thuận tiện cho những người dùng không xử lý nhiều email nhưng đối với những người có thể làm và đánh dấu một số email là Nhắc tôi, cách dễ dàng hơn để tìm tất cả chúng và xóa chúng là mở hộp thư Nhắc tôi. bên trong Apple Mail. 

Để truy cập các email bạn đã đánh dấu là Nhắc tôi, hãy mở ứng dụng Thư trên iPhone của bạn. 

Bên trong ứng dụng, nhấn vào Hộp thư ở góc trên cùng bên trái. 

Trên màn hình tiếp theo, chọn Nhắc tôi . 

Tại đây, bạn sẽ thấy tất cả các tin nhắn bạn đã gửi cho Nhắc tôi bên trong Apple Mail.

Bạn có thể mở bất kỳ thư nào bạn đã chuyển đến Nhắc tôi và xem chúng giống như bất kỳ thư nào khác từ hộp thư đến của bạn. Để xóa một email khỏi “Nhắc tôi” và chuyển email đó trở lại hộp thư đến của bạn như bất kỳ thư nào khác, hãy vuốt sang trái trên một thư từ hộp thư Nhắc tôi.

Bây giờ, hãy chọn Thêm . 

Trong danh sách các tùy chọn xuất hiện, hãy nhấn vào Chỉnh sửa lời nhắc . 

Trên màn hình tiếp theo, hãy nhấn vào Xóa lời nhắc .

Một cách khác bạn có thể làm đối với thư được đánh dấu là Nhắc tôi là mở thư bên trong hộp thư Nhắc tôi. 

Khi thư mở ra, bạn sẽ có thể thấy nhãn “Thư sẽ nhắc bạn” ở trên cùng cùng với ngày và giờ đã chọn. Để sửa đổi hoặc xóa lời nhắc, hãy nhấn vào Chỉnh sửa và làm hành động cần thiết đối với tin nhắn. 

Tôi không thể thấy hộp thư Nhắc tôi bên trong ứng dụng Thư. Tại sao?

Nhắc tôi là một tính năng của iOS 16 và bạn sẽ không thể sử dụng nó trên các phiên bản iOS trước trên iPhone. Nếu bạn đánh dấu email là Nhắc tôi trên iPhone chạy iOS 16, thì thư này sẽ không xuất hiện cùng với thẻ Nhắc tôi trên các iPhone phụ của bạn nếu chúng ở phiên bản iOS cũ hơn. Điều tương tự cũng áp dụng khi bạn truy cập những email này trên máy Mac. Nếu máy Mac của bạn không được cập nhật lên macOS Ventura, email Nhắc tôi sẽ xuất hiện dưới dạng bất kỳ email nào khác bên trong hộp thư đến của bạn, không phải với nhãn Nhắc tôi. 

Hộp thư Nhắc tôi hiển thị là một trong những hộp thư có sẵn bên trong ứng dụng Thư. Nếu bạn không thể thấy thư mục này trong Hộp thư, có thể là bạn chưa đánh dấu bất kỳ thư nào là “Nhắc tôi” từ hộp thư đến của mình. Hộp thư Nhắc tôi sẽ chỉ xuất hiện trong “Hộp thư” miễn là có ít nhất một thông báo mà bạn đã đặt lời nhắc bên trong ứng dụng Thư.

Nếu thư bạn đánh dấu là “Nhắc tôi” đã vượt quá thời gian bạn đặt cho lời nhắc, thư đó sẽ chỉ hiển thị trong hộp thư đến của bạn và không ở đâu khác. Nếu tất cả các thư như vậy đã đến thời gian nhắc, bạn sẽ không thấy hộp thư Nhắc tôi vì tất cả các thư này sẽ được gửi trở lại hộp thư đến của bạn. 

Đó là tất cả những gì bạn cần biết về “Nhắc tôi” trong Apple Mail trên iOS 16. 

Xem thêm về:

Nếu bạn cần Báo giá đăng ký lên BigTOP thì hãy tìm trên Google

bằng từ khóa “Đăng bài trên BigTOP”

BigTOP
Logo