Cách mở khóa tài khoản Windows 11 bị Lock do nhập sai mật khẩu nhiều lần

Bị khóa tài khoản Windows do nhập sai mật khẩu nhiều lần ? Hãy thử 3 cách sửa lỗi đơn giản sau để lấy lại quyền truy cập vào User Account của bạn.

Windows sẽ khóa bạn khỏi User Account của bạn khi bạn có quá nhiều lần đăng nhập không thành công. Thời gian khóa tài khoản có thể nằm trong khoảng từ 1 đến 99,999 phút. Thậm chí có thể có một bộ khóa thủ công cần được administrator mở khóa một cách rõ ràng.

Bắt đầu từ Windows 11, ngưỡng khóa tài khoản là 10 lần đăng nhập không thành công và thời lượng khóa mặc định là 10 phút.

Bạn có thể mở khóa tài khoản bị khóa bằng tài khoản Administrator khác trên PC của mình hoặc bạn có thể mở khóa bằng cách vào chế độ an toàn, sau đó tạo người dùng mới trên PC bằng Administrator tích hợp sẵn.

1. Mở khóa bằng tài khoản administrator

Cách đơn giản nhất là sử dụng tài khoản quản trị. Bạn có thể sử dụng công cụ Nhóm và người dùng cục bộ hoặc bạn có thể sử dụng Windows Terminal. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi sẽ giới thiệu cả hai tùy chọn.

Để sử dụng công cụ Nhóm và người dùng cục bộ , trước tiên, hãy nhấn các phím WindowsR cùng nhau để hiển thị Run Command Utility. Sau đó, gõ lusrmgr.msc và nhấn Enter để tiếp tục. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ riêng trên màn hình của bạn.

Bây giờ, hãy nhấp vào thư mục ‘Người dùng’ ở phần bên trái của cửa sổ để tiếp tục.

Sau đó, từ phần bên phải, nhấp đúp vào User Account mà bạn muốn mở khóa. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ riêng trên màn hình của bạn.

Tiếp theo, nhấp vào hộp kiểm trước ‘Tài khoản bị khóa’ để bỏ chọn. Sau đó, nhấp vào nút ‘Áp dụng’ và ‘Đồng ý’ để xác nhận.

Tài khoản bị khóa bây giờ sẽ được mở khóa.

Để mở khóa bằng Windows Terminal , trước tiên, hãy vào Start Menu và nhập Terminal để làm tìm kiếm. Sau đó, từ kết quả tìm kiếm, nhấp chuột phải vào ô ‘Terminal’ và nhấp vào tùy chọn ‘Chạy với tư cách administrator’.

Bây giờ, màn hình UAC (User Account Control) sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn. Nhấp vào nút ‘Có’ để tiếp tục.

Ngoài ra, thay vì sử dụng tài khoản quản trị, bạn cũng có thể Command Prompt từ màn hình đăng nhập của mình. Bật nguồn PC của bạn và ở dấu hiệu khởi động đầu tiên, giữ nút nguồn trong 10 giây để buộc tắt máy tính. Nếu bạn có một máy tính để bàn, bạn cũng có thể kéo phích cắm trên nó.

Lặp lại quy trình ba lần và để máy tính bật bình thường đến lần thứ tư. Windows sẽ khởi động máy tính của bạn ở chế độ Advanced Startup Recovery. Sau khi máy tính của bạn khởi động lại, hãy chọn ‘Khắc phục lỗi’ từ WinRE.

Tiếp tục nhấp vào ‘Tùy chọn nâng cao’.

Sau đó, chọn ‘Command Prompt’ để tiếp tục.

Cho dù bạn đã sử dụng phương pháp nào để truy cập Terminal / Command Prompt, hãy nhập hoặc sao chép + dán lệnh được đề cập bên dưới và nhấn Enterđể thực thi.

net user <username> /active:yes

Lưu ý: Thay đổi trình giữ chỗ ‘<tên người dùng>’ bằng tên người dùng thực của tài khoản.

2. Đặt lại Mật khẩu

Bạn cũng có thể đặt lại mật khẩu của mình bằng cách trả lời các tùy chọn bảo mật do bạn đặt tại thời điểm cài đặt hệ điều hành.

Trên màn hình Đăng nhập, nhấp vào tùy chọn ‘Đặt lại mật khẩu’ để tiếp tục. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ riêng trên màn hình của bạn.

Tiếp theo, trả lời tất cả các câu hỏi bảo mật. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có thể đặt lại mật khẩu của mình.

Sau khi đặt lại mật khẩu, hãy đăng nhập bằng mật khẩu mới của bạn.

Nếu bạn sử dụng mã PIN để đăng nhập vào PC , bạn có thể chỉ cần mở khóa máy tính bằng cách nhập mật khẩu Tài khoản Microsoft của mình.

Trên màn hình đăng nhập tài khoản, hãy nhấp vào tùy chọn ‘Tôi quên mã PIN của mình’. Thao tác này sẽ đưa màn hình lớp phủ đến cửa sổ của bạn.

Sau đó, nhập mật khẩu Tài khoản Microsoft của bạn để tiếp tục.

Bây giờ, trên màn hình tiếp theo, hãy nhập mã PIN mới và nhấp vào nút ‘OK’. Sau khi đặt lại, bạn sẽ có thể đăng nhập bằng mã PIN mới.

3. Sử dụng Khởi động An toàn

Nếu bạn có lý do để tin rằng lỗi đang gây ra sự cố khóa máy hoặc bạn đang gặp phải sự cố sau khi cài đặt phần mềm / dịch vụ của bên thứ ba gần đây, việc khởi động PC của bạn ở chế độ khởi động an toàn có thể giải quyết được sự cố.

Đầu tiên, bật nguồn PC của bạn và ở dấu hiệu khởi động đầu tiên, giữ nút nguồn trong 10 giây để buộc tắt máy tính. Nếu bạn có một máy tính để bàn, bạn cũng có thể kéo phích cắm trên nó.

Lặp lại quy trình ba lần và để máy tính bật bình thường đến lần thứ tư. Windows sẽ khởi động máy tính của bạn ở chế độ Advanced Startup Recovery.

Trên Màn hình Khởi động Nâng cao, nhấp vào ô ‘Khắc phục lỗi’ để tiếp tục.

Sau đó, nhấp vào ô ‘Tùy chọn nâng cao’.

Sau đó, nhấp vào ô ‘Cài đặt khởi động’.

Trên màn hình tiếp theo, nhấp vào nút ‘Đặt lại’ để tiếp tục. Thao tác này sẽ khởi động lại PC của bạn ngay lập tức.

Sau khi khởi động lại, bạn có thể thấy danh sách các hành động trên màn hình của mình. Nhấn 4phím trên bàn phím của bạn để khởi động vào Chế độ an toàn. Nếu bạn muốn truy cập Internet ở Chế độ An toàn, hãy nhấn 5trên bàn phím.

Lưu ý: Các con số có thể khác nhau trên hệ thống của bạn. Đảm bảo bạn nhấn các phím đứng trước tùy chọn mong muốn trong danh sách.

Sau khi máy tính khởi động ở Chế độ An toàn, hãy thử đăng nhập để kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa.


Của bạn đây, folks. Các phương pháp được liệt kê ở trên sẽ giúp bạn mở khóa tài khoản bị khóa trên Windows. Hơn nữa, để ngăn chặn sự cố như thế này, bạn cũng có thể thay đổi Chính sách khóa tài khoản.

Xem thêm về:

Nếu bạn cần Báo giá đăng ký lên BigTOP thì hãy tìm trên Google

bằng từ khóa “Đăng bài trên BigTOP”

BigTOP
Logo