Nên dùng từ ‘toplist’ or ‘top list’ đúng hơn ?

Theo Wikipedia thì toplist ở số nhiều (plural) sẽ là toplists, nhưng thực tế thì nhiều người sẽ nhầm lẫn giữa từ toplist và ‘top list’. Hiểu được điều đó, BigTOP chia sẻ thông tin về việc nên dùng từ ‘toplist’ or ‘top list’ ở hoàn cảnh nào, cái nào đúng cái nào sai. Sau đây, BigTOP chia sẻ thông tin đã nghiên cứu trên Internet và đưa ra những nhận định sau.

Cách dùng ‘toplist’ thường là :

  • When I create a toplist now I simply want to present it sorted on one of the floats …
Toplist of orders by customers

Nên ở đây, ta có thể hiểu từ toplist viết không có khoảng cách ở giữa thường là 1 danh từ.

Cách dùng ‘top list’ thường là :

  • A Top List will show the top results based on your Server Sort Filter not based on time.

Hoặc là :

  • Top Indoor and Outdoor Annual Performance Lists

Từ ‘Top’ là 1 từ nguyên (Etymolog) có thể đứng gần từ List sẽ trở thành Danh từ dạng ‘Top List’ hoặc đứng ở cuối 1 câu trong Tiếng Anh (theo Wikipedia). Lúc này sẽ có nghĩa tương đồng với chart hoặc ranking.

Toplist or top list : Cái nào đúng hơn ?

Cái nào cũng đúng, tùy thuộc vào hoàn cảnh cú pháp trong văn viết Tiếng Anh mà sử dụng cho Toplist or top list phù hợp.

Nếu bạn cần Báo giá đăng ký lên BigTOP thì hãy tìm trên Google

bằng từ khóa “Đăng bài trên BigTOP

Hotline : 0935923672

BigTOP
Logo