Tag: Microsoft Teams

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams Chat trên Windows 11

Microsoft Teams đã là một sản phẩm nổi bật của công ty kể từ khi đại dịch bắt đầu. Microsoft đã cố gắng hết sức để kết hợp ứng dụng này vào Windows 11 để mọi người có thể truy cập các cuộc họp trực tiếp từ Taskbar của họ. Sự tích hợp này đã được ...

Cách xóa Microsoft Teams Chat khỏi Taskbar trên Windows 11

Mặc dù Microsoft đã cố gắng hết sức để khuyến khích bạn sử dụng Teams, nhưng nếu bạn vẫn không thích nó, thì bạn có thể muốn xóa nó khỏi Taskbar . Chà, bạn có thể dễ dàng làm điều đó và có thêm dung lượng trên Taskbar của ...

Cách thêm hàng loạt thành viên trong Microsoft Teams bằng phần mở rộng ‘Refined Microsoft Teams’ hoặc Windows PowerShell

Dễ dàng tạo các nhóm lớn với tiện ích mở rộng 'Refined Microsoft Teams' cho ứng dụng web Teams hoặc sử dụng phương pháp Windows PowerShell. Microsoft Teams là một ứng dụng Workstream Collaboration tuyệt vời mà các tổ chức trên toàn thế giới sử ...

Nếu bạn cần Báo giá đăng ký lên BigTOP thì hãy tìm trên Google

bằng từ khóa “Đăng bài trên BigTOP”

BigTOP
Logo