Cách tắt quyền ‘Truy cập được hỗ trợ’ trên iPhone

Bạn có thể dễ dàng chuyển sang giao diện iOS thông thường sau khi sử dụng quyền truy cập hỗ trợ trên iPhone. Để làm điều đó, hãy nhấn nút nguồn trên iPhone ba lần. Màn hình truy cập hỗ trợ sẽ xuất hiện trên iPhone. Nhấn vào “thoát quyền truy cập hỗ trợ” trong danh sách tùy chọn để tắt quyền truy cập hỗ trợ.

Bây giờ, thiết bị của bạn sẽ yêu cầu bạn nhập mật mã Truy cập Hỗ trợ.

Khi bạn làm điều đó, màn hình sẽ chuyển sang màu đen và có thông báo “Thoát quyền truy cập hỗ trợ”.

Trong vài giây, bạn sẽ quay lại giao diện iOS thông thường mà bạn có thể quen thuộc.

Xem thêm về:

Nếu bạn cần Báo giá đăng ký lên BigTOP thì hãy tìm trên Google

bằng từ khóa “Đăng bài trên BigTOP

Hotline : 0935923672

BigTOP
Logo