Dàn sao trong phim Marvel trước và sau khi nổi tiếng trông như thế nào ?

Trước khi nhận được vai chính và nổi tiếng trong các bộ phim của Marvel, Tom Holland, Robert Downey Jr. và những diễn viên nổi tiếng khác có ngoại hình trông như thế nào? Có khác gì so với khi họ nổi tiếng không?

Bài viết sẽ giới thiệu các hình ảnh vô cùng thú vị của các diễn viên trước khi họ nổi tiếng và hiện tại họ trông như thế nào nhé.

1. Zendaya (Mary Jane Watson — MJ)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© HNW / PictureLux/PictureLux/agefotostock/East News, © Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS

2. Tom Holland (Spider-Man)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© tomholland2013 / Instagram, © Invision/Invision/East News

3. Chris Evans (Captain America)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© East News, © chrisevans / Instagram

4. Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News, © Invision/Invision/East News

5. Ryan Reynolds (Deadpool)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News, © Kristin Callahan/Everett Collection/East News

6. Brie Larson (Captain Marvel)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© brielarson / Instagram, © brielarson / Instagram

7. Robert Downey Jr. (Iron Man)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© PHOTOlink/Courtesy Everett Collection / East News, © Mayer/face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

8. Scarlett Johansson (Black Widow)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© MGM/Courtesy Everett Collection/East News, © Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

9. Chris Hemsworth (Thor)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS, © Invision/Invision/East News

10. Tom Hiddleston (Loki)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© Kino International/Courtesy Everett Collection/East News, © AP/Associated Press/East News

11. Natalie Portman (Jane Foster)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, © Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

12. Tobey Maguire (Spider-Man)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© Mary Evans/AF Archive/Mark Liley/East News, © Matt Baron / BEImages/EAST NEWS

13. Kirsten Dunst (Mary Jane Watson — MJ)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© PHOTOlink/Courtesy Everett Collection/East News, © Joe Russo / MEGA/Mega Agency/East News

14. Paul Rudd (Ant-Man)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, © Invision/Invision/East News

15. Zoe Saldana (Gamora)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© HNW / PictureLux/PictureLux/agefotostock/East News, © Invision/Invision/East News

16. Mark Rufallo (Hulk)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© markruffalo / Instagram, © markruffalo / Instagram

17. Gwyneth Paltrow (Pepper Pots)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© TriStar Pictures/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News, © Coach/ MEGA/Mega Agency/East News

18. Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© Genin Nicolas/ABACA/East News, © Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

19. Evangeline Lilly (Wasp)

What 19 Actors Looked Like Before They Appeared in Marvel Movies

© EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, © evangelinelillyofficial / Instagram

Chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của bạn

Leave a reply

Nếu bạn cần Báo giá đăng ký lên BigTOP thì hãy tìm trên Google

bằng từ khóa “Đăng bài trên BigTOP”

BigTOP
Logo